رنگ قسمتی از خودآگاه، نیمه خودآگاه و ناخودآگاه ماست و ما با دریافت رنگ در رفتارمان از خود واکنش نشان می دهیم.
این واکنش ها فقط روانی یا ادراکی نیستند، بلکه ممکن است جنبه ی فیزیولوژیک هم داشته باشند.بنابر این رنگ در کامل ترین تعریف، یک پدیده ی سایکوفیزیولوژیک است که در مغز و روان ما ایجاد می شود و خارج از ذهن ما رنگ مفهومی نخواهد داشت.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X