نور پردازی مصنوعی به سه روش صورت می گیرد: ۱.متمرکز ۲.عمومی ۳.موضعی
متمرکز: این نورپردازی که نورپردازی نقطه ای نیز نامیده می شود تنها نقطه ای از فضا را روشن می کند.نورپردازی متمرکز در طراحی داخلی برای برجسته نشان دادن برخی المان ها و یا یک اثر هنری کاربرد دارد.
عمومی: نورپردازی عمومی همانطور که از نامش پیداست نور را به طور یکسان در فضا پراکنده می کند و روشنایی لازم برای انجام فعالیت های مختلف را فراهم می نماید.
موضعی: برخلاف نور عمومی، نور موضعی برای روشن کردن یک فضای مشخص مانند میز نهارخوری و یا میز مطالعه اجرا می گردد. در واقع این نور یک فضای مشخص را از سایر قسمت های ساختمان مجزا می کند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X