برای ترکیب رنگ ‌ها هنرمندان و طراحان از color wheel یا چرخ رنگ استفاده می کنند. راه ‌های متفاوتی وجود دارد که در آن ‌ها می‌توانید با استفاده از علم تئوری رنگ ‌ها، رنگ ‌های مختلفی را با همدیگر ترکیب کنید.
۱.ترکیب بندی رنگ های مشابه برای چنین ترکیبی، شما ابتدا باید رنگی را از چرخ رنگ‌ها انتخاب کنید. بعد از آن رنگ‌های مجاور آن را انتخاب کنید.
۲. ترکیب بندی رنگ های مکمل برای چنین کاری ابتدا رنگی را انتخاب کرده و سپس رنگ متضاد آن را در آن سر چرخ رنگی انتخاب کنید.
۳. ترکیب بندی شکاف رنگ ها برای این طرح شما ابتدا رنگی را انتخاب کرده و پس از آن دو رنگ مجاور با رنگ متضاد را انتخاب کنید. در چنین حالتی رنگ‌ها جذاب، زیبا و خوشایند هستند.
۴. ترکیب بندی سه گانه رنگ ها شما یک رنگ را انتخاب می‌کنید و بعد از آن یک مثلث متساوی‌ الساقین رسم می‌کنید. چنین طرحی احساس وجود یک بالانس و همخوانی را در طرح ایجاد می‌کند.
۵. ترکیب بندی مستطیل رنگ ها ترکیب بندی مستطیل، از چهار رنگ تشکیل می شود که رنگ ها به صورت دو به دو با هم مکمل هستند. بهتر است یک رنگ را به عنوان رنگ غالب در نظر بگیرید.
۶. ترکیب‌بندی مربع رنگ‌ها تقریباً شبیه ترکیب رنگی مستطیلی است. اما هر چهار رنگی که به‌طور مساوی در چهار طرف دایره قرارگرفته‌اند استفاده می‌شوند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X