طبقه بندی باستانی رنگ ها با عناصر اصلی (آتش، خاک، فلز، آب و چوب)، به ترتیب شامل قرمز، زرد، سفید، سیاه/آبی و سبز است.
نماد رنگ چینی ویژگی های مختلفی را نشان می دهد که بیشتر اوقات، ساده هستند: سبز برای سرزندگی، قرمز برای شدت و عشق، سفید برای خلوص و فضا، و رنگ‌های تیره تر برای زمین.
کاربردهای رایج رنگ از مفهوم هماهنگی و تعادل الهام گرفته‌شده است، یعنی “بردن طبیعت به داخل” با استفاده از رنگ‌های زمین بدون هیچ رنگ برجسته‌ای برای تأثیرگذاری هماهنگ بر جریان چی.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X