کیفیتی که در اغلب رنگ ها وجود دارد، در رنگ های سفید، سیاه و خاکستری وجود ندارد.
به این سه رنگ که فاقد رنگ هستند، رنگ های آکروماتیک می گویند. رنگ سفید در واقع رنگ نیست، بلکه عدم وجود رنگ است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X