بین رنگ های قرمز ، زرد، آبی، سبز و … از یک سو و رنگ های سفید، سیاه و خاکستری از سوی دیگر تفاوت وجود دارد.
به رنگ هایی که در طیف رنگی می باشند، کروماتیک می گویند. رنگ های کروماتیک بسیار زیاد هستند که مهمترین آن ها، رنگ های اصلی (زرد،قرمز و آبی) می باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X