0دیدگاه

این نوع طراحی که به دلیل تقارن معروف است،اغلب توسط پنجره های کرکره ای،مساوی با فاصله مشخص میشود.خوابگاه ها،ستون ها و دود کش ها به طور مساوی با یکدیگر تکمیل میشوند
این سبک که اغلب برای طراحی خانه ها ویلایی مورد استفاده قرار میگیرد،شامل تعداد زیادی شیروانی شیب دار میباشند
در دهه ۱۶۰۰ هنگامی که سبک کلونیال شکل گرفت به دلیل تنوع اقامتگاهای اولیه آمریکا،تغییرات زیادی در این سبک پدید امد

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X