0دیدگاه

در این نوع طراحی آشپزخانه به صورت فضایی باز و کشیده میباشد .آشپزخانه مدرن فاقد هرگونه تزیینات است و دارای طراحی کابینت هایی بدون لبه،حاشیه و قاب است
استفاده از متریال های طبیعی که در برابر خراش و گرما و… محافظت میشوند در این نوع طراحی رایج است مانند استیل،سنگ و چوب با روکش طبیعی
کابینت ها در طراحی آشپزخانه نقش اصلی را دارند.درطراحی مدرن از خطوط افقی برای نشان دادن کشیدگی فضا استفاده میشود.در ایننوع طراحی با فضای از حداکثر نور و فضا استفاده میگردد

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X