لیزر به معنای تقویت نور توسط تشعشع تحریک شده است. پرتو لیزر دارای چهار ویژگی مهم؛ شدت زیاد، مستقیم و یک راستا بودن، تکفامی و همدوسی است. لیزرها براساس مواد لیزرزا به گروه های زیر تقسیم می شوند: الف.لیزرهای جامد ب.لیزرهای مایع ج.لیزرهای گازی د.لیزرهای نیمه رسانا
لیزرهای سیستم های نمایشی عبارت‌اند از: ۱.لیزر آرگون: نور سبز و آبی ۲.لیزرهای هلیم و نئون: نور قرمز ۳.لیزر کریپتون: معمولاً نور قرمز و گاهی نور زرد و سبز

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X