(۱۶۳۵-۱۷۹۰)مبلمان ویلیام و مری در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن ۱۸ محبوب بود و با تأثیرات هلندی و چینی ، پایه های چرخانده شده ، پایه های توپی و رنگ های چوب های شرقی مشخص می شود.
سبک ویلیام و ماری تحت تأثیر سنت های مبلمان اخیر فرانسه قرار گرفته است. مبلمان سبک ویلیام و مری بر وحدت تأکید داشتند ، به طوری که همه عناصر در شکل یا ظاهر کلی نقش داشتند. همچنین برجستگی و کنده کاری، انحنای شدید و خراطی ماهرانه از ویژگی های این سبک است. علیرغم این عناصر ، سبک نسبتاً چمباتمه ای ، ظاهری سنگین و محکم، خطوط مستقیم، رنگ آمیزی و… در این سبک مورد استفاده قرار میگیرد.
در اواخر سبک ، صندلی ها و پشتی های پارچه های بافته جای خود را به چرم و پشتی های راست یا کمی زاویه دار جای خود را به فرم های مارپیچی دادند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X