روشنایی طبیعی یکی از فاکتورهای مهم طراحی فضاهای آموزشی با کیفیت مطلوب است و تأثیر بسزایی در حافظهی هوشیار و غیر هوشیار افراد دارد.
مطالعات نشان می‌دهد عملکرد آموزشی دانشجویان در شرایط برخورداری از نور مناسب بین%۱۳ تا ۲۶% افزایش می‌باید. همچنین با استفاده از روشنایی طبیعی در مراکز آموزشی ۴۰% در مصرف انرژی صرفه جویی می‌شود.
مناسب‌ترین جهت برای قرار گیری پنجره‌ها در مراکز آموزشی جبههٔ شمالی ساختمان است که در معرض تابش نور مستقیم خورشید نمی‌باشد.
پنجره‌های جنوبی در صورتی که به وسیلهٔ سایبان افقی از نور خورشید محافظت شوند، گزینهٔ بعدی برای انتخاب محل پنجره‌ها می‌باشند.
در جبهه‌های شرق و غرب ساختمان‌ها هنگامی که خورشید در پایین آسمان قرار دارد، سایبان‌های عمودی به طور مؤثر نور و حرارت خورشید را کنترل می‌کنند.
میزان روشنایی طبیعی در طول سال یا حتی روز متغیر است، فضای آموزشی مناسب باید قابلیت هماهنگی با تغییرات روشنایی طبیعی روز را داشته باشد و کاربران بتوانند اندازهٔ پنجره‌ها و بازشوها را تغییر دهند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X