از آن جایی که بیشتر فعالیت‌ های اداری در طول روز انجام می‌گیرد، نور طبیعی بسیار اهمیت دارد و نور مصنوعی جنبه مکمل دارد.
تعداد ساعات بالا و حجم زیاد نور مصنوعی، استفاده ازنور روز را برای صرفه جویی در مصرف انرژی ضروری می کند.
در مکان‌ های کاری نزدیک به پنجره، چنانچه پنجره رو به جنوب، غرب یا شرق باشد، برای اجتناب از خیرگی چشم، استفاده از انواع وسایل کاهش نور مستقیم اهمیت می‌ یابد.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X