در طراحی مراکز درمانی، نور به دو منظور حضور دارد: ۱.به‌عنوان یک عامل زیبایی که به محیط روح و جان می‌بخشد و باعث تحرک و شادی می‌گردد. ۲. به‌عنوان یک عامل در درمان مفید واقع می‌شود.
افراد وقتی وارد مراکز درمانی می‌شوند خط دید مستقیم آن‌ها به سمت پذیرش می‌رود. بنابراین مسئول پذیرش و منطقه‌ی پذیرش باید روشن‌ترین قسمت میدان دید برای وارد شونده باشند.
روشنایی در اتاق عمل باید قابل تنظیم باشد تا با توجه به موقعیت برش جراحی، نور را با زاویه‌های مختلف بتاباند. متداول‌ترین سیستم روشنایی چراغ‌های جراحی سقفی متحرک هستند که دارای حرکت چرخشی است.
روشنایی در اتاق عمل باید قابل تنظیم باشد تا با توجه به موقعیت برش جراحی، نور را با زاویه‌های مختلف بتاباند. متداول‌ترین سیستم روشنایی چراغ‌های جراحی سقفی متحرک هستند که دارای حرکت چرخشی است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X