در محیط‌های اداری، محل‌های تردد، ورود و خروج باید به‌صورت یکنواخت و کافی روشن شوند. ۱۰۰ الی ۱۵۰ لوکس روشنایی برای این‌گونه فضاها کافی است.
چراغ‌ها باید به‌گونه‌ای قرار گیرد که نور مستقیم آن‌ها در مخروط دید افرادی که پشت میز کار نشسته‌اند قرار نگیرد.
چراغ‌های مجهز به پرده‌های هدایت نور یا چنان‌که سقف فضاهای وسیع اداری بلند طراحی شود منابع روشنایی کارشده در عمق یا در پشت سقف‌های کاذب شبکه‌ای مناسب هستند.
در سالن‌های اجلاس و گردهمایی تأمین روشنایی برای سطوح عمود برای بهتر دیدن چهره‌ها به ‌اندازه روشن کردن میزها اهمیت دارد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X