نورهای مخفی برای راهروهایی که فاقد هر گونه منبع روشنایی هستند بسیار مناسب‌اند، مخصوصاً پشت دیوار‌های کاذب یا تابلو‌ها. همین نور مخفی‌ها می‌توانند چهره راهروهای شما را تغییر داده و به جلوه ببخشند.
اگر ارتفاع راهرو کم باشد، با روشن کردن سقف می توان این مسئله را حل کرد و با تاریک نگه داشتن سقف می توان ارتفاع آن را کمتر به نظر رساند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X