تعیین شدت و تعداد منابع روشنایی، در نظر گرفتن تأثیری که بر محیط داخلی می گذارد و تغییر رنگی که ایجاد می کند، اط فاکتور های موثر در طراحی موفق نورپردازی مصنوعی هستند.
فاکتورهای کلیدی نورپردازی شامل‌ طول عمر و میزان روشنایی چراغ‌ها، حرارات رنگ، ترکیب با نور روز و کنترل شدت در روز، سلایق شخصی مشتری، نحوه کنترل نور و انعطاف پذیری برای جابجا کردن محل تمرکز نور است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X