پنجره های جنوبی در ساختمان های نیم کره ی شمالی همانند کشور ما، بیشترین و درخشان ترین نور را در طی روز دریافت می کنند. به همین دلیل جهت گیری جنوبی برای فضاهای مسکونی بسیار مناسب می باشد.نور جنوبی زرد رنگ است، بنابراین رنگ ها را گرم تر از آنچه هستند نشان می دهد و کنتراست های شدیدی از نور و سایه پدید می آورد. استفاده از رنگ های سرد برای تعدیل کردن گرما در این فضاها توصیه می شود.هم چنین می توانیم در این گونه از اتاق ها با قرار دادن احجام در مقابل نور شدید پنجره های جنوبی تصاویر فوق العاده ای از ترکیب احجام و سایه ها به دست بیاوریم.فضاهایی همانند فضای نشیمن به دلیل کاربری شان در طول روز بهتر است از نور جنوبی بهره ببرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X