فضاهای شمالی نور مستقیم دریافت نمی کنند. می توان بیان کرد که نوری که از پنجره های شمالی به داخل یک اتاق می تابد سفید تر، کم حرارت تر و هم چنین یکنواخت تر از نور پنجره های جنوبی می باشد.
این نور تولید سایه و یا انعکاس های شدید نمی کند. در این گونه فضاها از رنگ های گرم و روشن بیشتر بهره می بریم زیرا این فضاها نور کمتر و سرد تری دریافت می کنند.
فضاهای کم کاربرد مانند انبار و یا راه پله بهتر است در قسمت شمالی باشند زیرا حضور مداوم در زیر این نور باعث افسردگی در افراد می شود.
این نور به دلیل سرد بودن و عدم دریافت تابش مستقیم برای فضای گرمی مانند آشپرخانه نیز می تواند مناسب باشد

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X