آثار Gerrit Rietveld چیزی بیش از یک قطعه مبلمان در خانه است. ریتولد به عنوان یکی از مشهورترین معماران و طراحان هلند مبلمان با داستانهای خاص ساخت. طرح های پیشگامانه ای که باعث تغییر دائمی نگاه سنتی به طراحی شده است.
مبلمان ریتولد زیر مجموعه مبلمان پست مدرن به دور ار هرگونه خطوط نرم و منحنی است.با دیدن مبلمان او پی به سختی مصالح و عدم راحتی مبلمان میبرید.سبک او از خطوط و احجام هندسی و ترکیب آنها باهم نشات میگیرد و همچنین از چوب بیشترین استفاده در طرح های او شده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X