0
محل قرارگیری: دوحه، قطر معماران: معماران Koichi Takada سال ساخت: 2019 عکاس: Tom Ferguson Photography, Oscar Rialubin کارفرما: سازمان موزه قطر مدیریت پروژه: ASTAD Project Management پیمانکار اصلی: IMAR Trading ...
0
محل قرارگیری: آستین، ایالات‌متحده معماران: همکاران Overland + معماران WTW مساحت: 156000 فوت¬مربع سال ساخت: 2011 عکاس: Chris Cooper, Fernando Ortega, Florian Holzherr, Paul Bardagjy طراحی داخلی: معماران استودیو ...