مبلمان مربوط بدوره سلطنت جیمز اول و دوم در انگلیس (۱۶۰۰-۱۶۹۰): این سبک مربوط به دوره سلطنت جیمز اول و دوم در انگلیس را از انگلیسی اوایل رنسانس به عهده گرفت. مبلمان ژاکوبایی با خطوط مستقیم ، کنده کاری های تزیین شده و پالت رنگی تیره مشخص می شود.
مشخصه اصلی سبک ژاکوبی عمود بودن شدید مبلمان بود. صندلی ها دارای صندلی های مستطیلی شکل بودند که پشت آنها صاف بود ، پاها و میزهای آنها عمود بودند.
مبلمان ژاکوبائی با کنده کاری های تزئینی ، با الگوهای هشت ، دایره های مجاور ، نیم دایره هایی با گلبرگ در داخل ، تخته های لوزی و طاق گرد برجسته شده است. طراحی مارپیچ روی پایه های صندلی و کمد استفاده می شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X