آینه محفظه دار سرویس و حمام

تومان

طراحی مدرن
دارای 3 قفسه که در ابعاد مختلف طبق تصویر، قابل سفارش است
وزن حدودی 10کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X