استند چوبی لپ تاپ

تومان

قابلیت تنطیم ارتفاع
مناسب استفاده در منزل و اداره جات
دارای صفحه کار
وزن حدودی 4 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X