استند گل وگیاه فلزی و چوبی

تومان

طراحی مینیمال وساده
مناسب استفاده در منزل ،اداره جات و…
مناسب استفاده به عنوان جاکتابی،جاگلدانی،دکوریجات و…
دارای 4 قفسه
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X