استند گل و دکوریجات

تومان

طراحی مدرن
مناسب استفاده در منزل و خارج از منزل
دارای 6 قفسه
وزن حدودی 8 کیلوگرم

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

 

X