باکس جادار چوبی برای قرار دادن مدارک و لوازم کار

170,000 تومان

مناسب قرار دادن برگه با اندازه a4
مناسب دفاتر کار،اتاق خواب و…

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X