تخت خوابی چوبی یکنفره طراحی مدرن

تومان

زیر این تخت دارای قفسه های متعدد برای قرار دادن کتاب و لوازم دیگر است
مناسب استفاده در اتاق خواب

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X