تخت خواب چوبی کودک

500,000 تومان

دارای پشته چوبی
شامل تخت مهمان که زیر آن قرار میگیرد
وزن حدودی33کیلوگرم

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X