جارختی چوبی دیواری

تومان

دارای 2طبقه آویز لباس
طراحی تاشو
مناسب استفاده در منزل
وزن حدودی 5کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X