جاکتابی چوبی با طراحی هندسی مورب

تومان

دارای 4 قفسه
مناسب استفاده در اتاق خواب،پذیرایی،دفتر کار
بخاطر طراحی مورب از آن فقط برای کتاب استفاده میشود

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X