جاکفشی پلکانی چوبی

تومان

دارای9 قفسه که از سطح روی پلکان نیز میتوان استفاده کرد
وزن حدودی 37 کیلوگرم

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X