جاکفشی چوبی

100,000 تومان

دارای 8 قفسه
مناسب استفاده در ورودی و راهرو
وزن حدودی 35 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X