جاکفشی چوبی

تومان

دارای 6 قفسه و 2 کشو
مناسب استفاده در ورودی و راهرو
وزن حدودی 47 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X