جا فایلی چوبی طراحی مدرن

تومان

دارای 23 قفسه و 2کشو

وزن حدودی:208کیلوگرم
مناسب استفاده در اداره جات

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X