جا کتابی حلزونی گوشه دار چوبی مدرن

تومان

وزن حدودی 26kg
وزن حدودی قفسه ها7kg
مناسب استفاده دراتاق خواب نشیمن با محدوده نهار خوری

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X