دراور قفسه دار چوبی

تومان

طراحی مدرن دارای 2قفسه و 3 کشو
مناسب استفاده در اتاق خواب
وزن حدودی 30kg
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X