دراور چوبی متشکل از رنگ های کله غازی،سفید و کرم

تومان

دارای 3 دراور و قفسه ای با 1 در
ابعاد:
عرضcm 40
طولcm103
ارتفاع 85cm
مناسب دکوراسیون مدرن

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X