ست میز تلویزیون با طراحی مدرن

تومان

وزن حدودی 30 کیلوگرم
دارای 2 محفظه و 4قفسه
مناسب استفاده در نشیمن و پذیرایی

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X