ست میز و صندلی نهارخوری

تومان

میز تاشو و قابلیت تبدیل به میز بزرگتر
طراحی مدرن
دارای 4 صندلی
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X