سینی پایه دار چوبی

تومان

قابلیت جدا شدن پایه ها
مناسب استفاده در منزل
وزن حدودی 2 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X