سینی چوبی ۲ تکه

تومان

مناسب استفاده در منزل،اداره جات و…
طراحی بیضی شکل
وزن حدودی 1کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X