شلف دیواری چوبی

تومان

دارای 4 قفسه
مناسب استفاده در همه جا
وزن حدودی 14 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X