قفسه های دیواری چوبی با پالت رنگی خنثی

تومان

دارای 5 قفسه و2 محفظه در دار
تمامی محفظه ها و قفسه ها ،دارای ابعاد مشترک میباشند
این محصول روی دیوار نصب میشود و بخاطر جدا بودن هر قفسه میتوان آن را با هر ترکیب دلخواه نصب نمود

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X