مبل نیمکتی ۲ نفره پارچه ای با قابلیت تبدیل به تخت ۲نفره

تومان

سبک مدرن
پارچه بکاررفته جیر
مناسب مکان های کمجا
قابل سفارش در رنگ ها و طرح های متنوع و جنس پارچه دلخواه
برای اطلاع از رنگ ها و جنس پارچه به قسمت کاتالوگ پارچه مبل رجوع کنید
قیمت ها پیش پرداخت هستند

X