میز آرایش با طراحی مدرن به همراه صندلی نیمکتی

تومان

شامل 2 کشو ،آینه و 4 قفسه
روکش سفید
مناسب استفاده در اتاق خواب
وزن حدودی 52 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X