میز آرایش چوبی با طراحی مدرن به همراه صندلی نیمکتی

تومان

شامل 2 کشو ،آینه بازشو و محفظه داخل صندلی آن
مناسب استفاده در اتاق خواب
وزن حدودی 24 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X