میز آرایش چوبی با طراحی مدرن به همراه صندلی

تومان

شامل 1کشو
مناسب استفاده در اتاق خواب
وزن حدودی 26کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X