میز آرایش چوبی با طراحی مدرن به همراه صندلی

تومان

شامل 3کشو و آینه متصل به میز
مناسب استفاده در اتاق خواب
وزن حدودی 33کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X