میز آرایش چوبی با طراحی مدرن به همراه صندلی نیمکتی

تومان

شامل 1کشو و 3قفسه پشت آینه
آینه با بازشوی کشویی
مناسب استفاده در اتاق خواب
وزن حدودی 30کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X