میز اداری Lشکل رنگ سفید

تومان

دارای 3کشو ،8 قفسه و 1کشو ریلی مخصوص کیبورد
وزن حدودی115 کیلوگرم
مناسب استفاده در اداره جات و منزل

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

 

X